Årsmøte IF Kilkameratene

Tidspunkt: Mandag, 15. juni 2020 kl 18.00                                                                                       Sted: Kilkamhuset Vedlagt følger årsmøtedokumentet til årsmøte 2019 samt årsmelding. På grunn av smitteverntiltakene må alle som møter

1 2 3