Årsmøtet i IF Kilkameratene utsatt til 3.6.20

Idrettsforbundet har anmodet idrettslagene om å utsette planlagte årsmøter i mars og har satt ny frist for avholdelse 15. juni 2020.

IF Kilkameratene etterkommer dette og ny årsmøtedato er satt til ONSDAG, 3. JUNI 2020.
Ny innkalling kommer.